Фолио за временна защита - Спецификация

№ на продукта Описание на фолиото Лепило тип Степен на залепване UV защита
1003 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Много ниска добра
1005 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Много ниска Добра
1050 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Ниска Добра
1090 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Средна Добра
1100 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Средна Добра
1120 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Средна Добра
1123 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Висока Добра
1124 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Висока Добра
1126 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Висока Добра
1128 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Много висока Добра
1130 РЕ 60µм, прозрачно акрилатно Много висока Добра
2003 РЕ 45µм, прозрачно акрилатно Много ниска Добра
2050 РЕ 45µм, прозрачно акрилатно Ниска Добра
2090 РЕ 45µм, прозрачно акрилатно Средна Добра
2100 РЕ 45µм, прозрачно акрилатно Средна Добра
2120 РЕ 45µм, прозрачно акрилатно Средна Добра
2122 РЕ 45µм, прозрачно акрилатно Висока Добра
2123 РЕ 45µм, прозрачно акрилатно Висока Добра
2124 РЕ 45µм, прозрачно акрилатно Висока Добра
2126 РЕ 45µм, прозрачно акрилатно Висока Добра
2128 РЕ 45µм, прозрачно акрилатно Много висока Добра
3120 РЕ 75µм, черно/бяло
(бяло откъм лицето)
акрилатно Средна Добра
3123 РЕ 75µм, черно/бяло
(бяло откъм лицето)
акрилатно Висока Добра
3550 РЕ 75µм, черно/бяло
(бяло откъм лицето)
акрилатно Средна Добра
4003 РЕ 30µм, прозрачно акрилатно Много ниска Добра
4050 РЕ 30µм, прозрачно акрилатно Ниска Добра
4090 РЕ 30µм, прозрачно акрилатно Средна Добра
4120 РЕ 30µм, прозрачно акрилатно Средна Добра
4122 РЕ 30µм, прозрачно акрилатно Висока Добра
4123 РЕ 30µм, прозрачно акрилатно Висока Добра
5050 РЕ 60µм, прозрачно синьо акрилатно Ниска Добра
5090 РЕ 60µм, прозрачно синьо акрилатно Средна Добра
5100 РЕ 60µм, прозрачно синьо акрилатно Средна Добра
5120 РЕ 60µм, прозрачно синьо акрилатно Средна Добра
5123 РЕ 60µм, прозрачно синьо акрилатно Висока Добра
5350 РЕ 45µм, прозрачно синьо акрилатно Ниска Добра
5390 РЕ 45µм, прозрачно синьо акрилатно Средна Добра
5420 РЕ 45µм, прозрачно синьо акрилатно Средна Добра
6124 РЕ 50µм, синьо гравирано акрилатно Висока Добра
6126 РЕ 50µм, синьо гравирано акрилатно Висока Добра
6128 РЕ 50µм, синьо гравирано акрилатно Много висока Добра
6130 РЕ 50µм, синьо гравирано акрилатно Много висока Добра
9710 РЕТ 23µм, прозрачно акрилатно Много ниска Добра
9743 РЕТ 23µм, прозрачно акрилатно Средна Добра