Упътване за употреба на защитното фолио Пелопласт

Приложение:

Повърхността, която ще се защитава, трябва да бъде суха, чиста, без прах и мазнини. Температура на приложение: +10 - +30°С. Същата температура се отнася и за защитавания материал.

Съхранение:

Упътване за употреба на защитното фолио Пелопласт Защитното фолио и защитеният материал следва да бъдат съхранявани на сухо място, далече от пряка слънчева светлина. Максималният срок на съхранение е 6 месеца, при температура на околната среда от +10 до +30°С.

По-високите температури увеличават адхезията. Наличието на влага, дъжд, кондензат променя степента на слепване, особено ако попадне между повърхността и фолиото. Изброените явления могат да затруднят отстраняването на фолиото и увеличават риска от остатъчно лепило.

Отстраняване на защитното фолио:

Упътване за употреба на защитното фолио Пелопласт Фолиото следва да бъде отстранено веднага след инсталирането на защитения материал.

Температура на околната среда при отстраняване: -20 - +40°С. Максималният срок на защита е 6 месеца.

Забележка: Фолиото за временна защита трябва винаги първо да се тества, преди да започне редовната му употреба.


Общи гаранционни условия:

Упътване за употреба на защитното фолио Пелопласт Защитното фолио на Пелопласт е проектирано да защитава обработени повърхностти от надраскване, замърсяване и прах, по време на съхранение, транспорт, производство и монтаж. То не е предназначено да предпазва от корозия, влажност и химикали. Фолиото намира разнообразни приложения и условията на ползване варират при различните фирми.

Ето защо ние винаги подчертаваме, че клиентите трябва първо да тестват продукта и да направят пробна доставка. По време на тази пробна доставка трябва да се оцени продукта, като се вземе под внимание материала, върху който се залепва фолиото, температурата по време на залепване, евентуални ограничения по време на обработката, срока и външните условия на ползване.

Упътване за употреба на защитното фолио Пелопласт Изброените сфери на приложение имат индикативен характер и по никакъв начин не ангажират с отговорност Пелопласт, ако клиента не е тествал фолиото предварително.

Пелопласт не е отговорен в случай на неправилна употреба, или последствията от нея, в сфера на приложение, която не е препоръчана от него.