Тимекс-Джендов и С-ие - За фирмата

Тимекс-Джендов и С-ие - За фирмата Фирма „Тимекс и С-ие” е регистрирана в Софийски Градски съд на 31 Юли, 1990 година, с основен предмет на дейност: Международна търговия с машини и съоръжения, продукти на металургичната, електротехническата, химическата промишленост и инженерингови услуги.

През годините е била партньор на фирми като „Юнион Миниер”, „Круп Тисен”, „Груп Лафарж”, „Хидро Алуминиум” и други. Има изградени трайни контакти с фирми от много страни в Европа, Азия и Африка.

В своята работа се ръководи от принципите за пълен професионализъм, задълбочено познаване на продуктите, изискванията на всеки един клиент и проблемите на конкретния пазар.