Защитно фолио тип 3550

Подходящо за: Това фолио е идеално средство за защита на повърхности от неръждаема стомана
Размер на ролата:
 • Дължина от 500 до 3300 м.
 • Максимална ширина 1650 мм.
 • Вътрешен диаметър на шпулата: 76,2 мм (3“ )
 •  

  Описание на теста Машинно направление Напречно направление
  Якост на опън при максимално натоварване, DIN 53455 >17 N/mm2 >11 N/mm2
  Разтягане DIN 53455 >200 % >400 %
  Сила на скъсване DIN 53363 >180 mN/µm >380 mN/µm