Защитно фолио тип 2123

Подходящо за: Това фолио е идеално средство за защита на предварително боядисани нелъскави, структурирани повърхности (PET, PVDF, PURAL, Plastisol, waxed PET, structured PET, PVDF+PET metalic)
Размер на ролата:
 • Дължина от 500 до 5000 м.
 • Максимална ширина 1650 мм.
 • Вътрешен диаметър на шпулата: 76,2 мм (3“ )
 •  

  Описание на теста Машинно направление Напречно направление
  Якост на опън при максимално натоварване, DIN 53455 >17 N/mm2 >11 N/mm2
  Разтягане DIN 53455 >180 % >350%
  Сила на скъсване DIN 53363 >200 mN/µm >240 mN/µm